Buitenschoolse opvang 4 -13 jr.

Na schooltijd is er tijd voor ontspanning. We werken met een aantal basisafspraken die gelden voor het hele kindcentrum. Met deze uitgangspunten en een breed scala aan mogelijkheden kan iedereen plezier ervaren! Ook buitenspelen vinden wij belangrijk en gaan daarom iedere dag naar buiten. Slecht weer bestaat bij ons niet. 

Wanneer kinderen uit school komen vangen pedagogisch medewerkers ze op in een ontspannen, huiselijke en gezellige sfeer. Er is tijd voor persoonlijke aandacht. Kinderen krijgen wat te drinken en eten (fruit), ze bespreken de dag die ze hadden op school en het dagprogramma op de BSO. Vervolgens kunnen kinderen iets voor zichzelf doen en/of meedoen aan een gezamenlijke activiteit. Kinderen zijn vrij om te kiezen en er is een divers aanbod.

Ook gedurende vakantieweken is onze buitenschoolse opvang geopend. Naast het reguliere aanbod van activiteiten krijgen vakantieweken nog extra kleur door een vakantie-activiteitenaanbod. 

Openingstijden onze BSO:

Maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 uur tot 18.00 uur
Woensdag en vrijdag van 12.30 uur tot 18.00 uur.

Indien noodzakelijk kunt u een extra half uur afnemen na 18.00 uur.

Voorschoolse opvang

We bieden voorschoolse opvang standaard vanaf 07.30 uur   Daarnaast is er de mogelijkheid om vanaf 7.00 uur voorschoolse opvang aan te vragen.

Vakantie- en margeopvang

Wij bieden 5 dagen per week vakantieopvang van 08.00 – 18.00 uur tijdens de schoolvakanties. Ook bieden wij opvang tijdens de marge/studiedagen van ons IKC.  De vakantie en margeopvang zijn inbegrepen bij het 52 weken contract. Bij afname van een 40 weken contract kunt u de marge en of vakantie dagen extra aanvragen (dit enkel op basis van beschikbaarheid). 

Wij werken met een aanmeldsysteem voor marge- en vakantiedagen. Dit kan doormiddel van de  ouderportaal Kidsadmin.