Ons IKC

Wanneer je kindcentrum ‘Dom Helder Camara’ als naam hebt, begint het verhaal over onderwijsidealen daar natuurlijk mee. Dom Helder Camara, een bisschop uit Brazilië die in de kracht van zijn leven, opkwam voor de armen en rechtelozen. We leerden van hem niet uitsluitend te kiezen voor onszelf, maar vooral ook op te komen voor de medemens. Binnen ons kindcentrum vormen we een gemeenschap van kinderen, ouders en team waarbij we zorgen voor en leren van elkaar en met een open blik actief de wereld ingaan.    

Als ik kon, 
gaf ik een wereldkaart aan ieder kind. 
En als het mogelijk was een verlichte wereldbol. 
In de hoop de blik van het kind 
tot een maximum te verruimen, 
En hierdoor interesse en liefde te wekken 
voor alle mensen. 

Alle rassen, alle talen, alle religies. 
Wees een mens onder de mensen. 
Wees voor geen enkel probleem van ongeacht welk volk onverschillig. 
Leef op wereldschaal. 

Dom Helder Camara, 1973