Social Work DHC

Op het IKC Dom Helder Camara bestaat sinds 2020 de functie Social Work. Het doel van de functie Social Work is dat er ondersteuning wordt geboden om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van gezinnen te vergroten. De social workers (SW-ers) willen dit bereiken door gezinnen te ondersteunen vanaf het moment dat ze binnenlopen tot aan het moment dat ze het IKC weer verlaten. Tegelijkertijd willen de SW-ers de intern begeleiders en groepsleerkrachten ondersteunen en meehelpen. De SW-ers willen vooral gezinnen in kwetsbare thuissituaties ondersteunen en hiermee een bijdrage leveren aan de kansengelijkheid en talentontwikkeling van kinderen/ouders. Daarnaast informeren de SW-ers gezinnen over Stichting Leergeld, regelingen binnen de gemeente Groningen en het Jeugdfonds Sport & Cultuur/Volwassenenfonds. Ook leggen de SW-ers lijnen met verschillende instanties en wordt er hulp geboden bij financiële en/of opvoedkundige vragen. Tenslotte worden er door de SW-ers relevante (thema)bijeenkomsten/voorlichtingen georganiseerd voor ouders en/of kinderen op het IKC Dom Helder Camara.

De SW-ers kunt u op meerdere dagen 's morgens vinden op het schoolplein of overdag in de personeelskamer. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om contact te leggen via e-mail of telefoon voor het maken van een afspraak. 

Heeft u vragen of behoefte aan een kennismaking of afspraak? Stuur een e-mail naar SW.DHC@vcog.nl, bel met 050 541 2250 en toets 3, stuur een Whatsappbericht naar 06 333 327 66 of spreek Richard en Saskia aan op het schoolplein.

Saskia Kemps
Richard de Boer