Peuterspeelzaal 2-4 jr.

Peuters zijn steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen. Ze doen nieuwe ontdekkingen in de sociale en fysieke wereld, ontwikkelen hun taal- en rekenvaardigheden en een beter geheugen. Dit stelt hen in staat om steeds langer met iets bezig te zijn, verhaaltjes te vertellen en complexere situaties op te lossen. Onze goed opgeleide pedagogisch medewerkers begeleiden de peuters in dit ontwikkelingsproces. Elk kind doet dat op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

Op de peuterspeelzaal worden kinderen op speelse wijze voorbereid op de basisschool. Ze wennen aan een dagritme van brengen, halen, samen eten, zingen, spelen en activiteiten. Opruimen, samenwerken, taakjes en zelf kiezen hoort er ook bij. Zo bevorderen wij de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen. Er is veel aandacht voor de ontwikkelingen van taal en spel en sociale-, creatieve-, motorische- en cognitieve vaardigheden. De peuterspeelzaal is onderdeel van ons IKC en werkt dan al samen met de kleutergroepen. Peuters en kleuters spelen samen en de peuters doen mee aan gezamenlijke activiteiten.  Spelenderwijs maakt uw kind kennis met de kinderen en ook de juf of meester is geen onbekende meer als uw kind daadwerkelijk zijn of haar start maakt op de basisschool.

Aanbod voor- en vroegschoolse educatie voor peuters met VVE-indicatie 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) richt zich op peuters en kleuters met een (taal)achterstand. Door VVE kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool. 

Onze peuterspaalzaal biedt VVE aan middels de methode Startblokken. Dit doen wij omdat wij denken dat het aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten goed is voor alle peuters, ongeacht het feit of zij wel of geen taalachterstand hebben. 

Openingstijden

De peuterspeelzaal is 5 dagen geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur. In de vakantie is de peuterspeelzaal gesloten.