Verlofaanvraag

Om buiten de schoolvakanties verlof aan te vragen, dient u zo vroeg mogelijk voorafgaand aan het verlof een aanvraag in bij de directie. In de onderstaande folder van de Gemeente Groningen kan u redenen vinden waarbij, na toestemming, verlof is toegestaan. Verlof kunt u via de app van Social schools aanvragen. 

Vakantieverlof aanvragen kan als ouders/verzorgers in de vakantieperiodes geen mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan. Verlof mag echter niet in de eerste twee schoolweken aangevraagd worden.

Mocht u verlof willen aanvragen in verband met andere redenen, dan zal de directie beoordelen of dit mag volgens de leerplichtwet. 

Een bezoek aan artsen, tandartsen of orthodontisten mag via Social schools aan de leerkracht worden gemeld. Dit graag uiterlijk een dag van tevoren. Natuurlijk willen we u vragen deze afspraken waar mogelijk buiten schooltijd te plannen.

Ongeoorloofd verlof moeten wij melden aan de leerplichtambtenaar.