Ons team

Samen willen we een IKC zijn waarin iedereen gezien en gehoord wordt.

We willen een veilige omgeving creëren. Dit doen we door het bieden van een duidelijke structuur en het maken van heldere afspraken. Het naleven van afspraken hoort daar ook bij.

Binnen deze veilige omgeving kan je jezelf leren kennen: Waar ben ik goed in? Wat wil ik nog leren? Wie heb ik daarvoor nodig en hoe ga ik dat doen? Samen met kinderen reflecteren we op wat we geleerd hebben en hoe je een volgende stap kunt zetten om te groeien. Door kinderen te leren dat groeien een proces is van vallen en opstaan, helpen wij hen om hun zelfvertrouwen te vergroten. Ook in ons eigen voorbeeld gedrag laten we dit zien.

Wij maken gebruik van de nieuwsgierigheid dat elk kind van nature in zich heeft. Waar mogelijk krijgen kinderen de kans om hun eigen ideeën en creativiteit in te brengen en vorm te geven.