Klankbordgroep

Het kindcentrum zijn we samen. Vanuit dat standpunt wisselen we met elkaar op informele wijze van gedachten over ons kindcentrum, de ontwikkelingen en het beleid. De klankbordgroep heeft een adviserende rol richting de directie, het team en de medezeggenschapsraad. De klankbordgroep bestaat uit een aantal ouders en de directeur van de school. We komen ongeveer 3  á 4 keer per jaar samen. De besproken informatie wordt gedeeld in de nieuwsbrief en is toegankelijk voor alle ouders.