Onderwijs groep 3 t/m 8

In groep 3 wordt gestart met het methodisch aanbieden van basisvakken. Niet alle kinderen beheersen de basisvaardigheden in dezelfde mate of in hetzelfde tempo. Met deze verschillen houden we rekening door het geven van extra verdiepingsstof of extra hulp. De overige vakken worden zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden a.d.h.v. thema's. Daarnaast bieden we muziekonderwijs aan alle kinderen. Voor een uitgebreid overzicht van onze methodes verwijzen wij u naar onze kindcentrumgids.