Verlengde schooldag

Het IKC Dom Helder Camara (IKC DHC) is een van de deelnemende kindcentra/scholen aan het project ‘De Verlengde Schooldag (VSD)’ in de wijken Lewenborg en Beijum te Groningen. Het VSD-project krijgt voor acht jaar financiële middelen om in de wijken aanbod te creëren dat zich richt op brede talentontwikkeling en kansengelijkheid bij kinderen. Op het IKC DHC hebben we de ambitie om een deel van het VSD-aanbod te integreren in ons eigen vak-geïntegreerd thematiserend onderwijs, naast het uitgebreide naschoolse VSD-aanbod dat aansluit bij de behoefte van kinderen en onze VCOG Kinderopvang.

Via onderstaande knop willen we de bekendheid vergroten en het inschrijven voor VSD-activiteiten makkelijker maken. Tenslotte willen we de betrokkenheid vergroten van ouders en andere partners die vanuit hun kennis en expertise een bijdrage kunnen leveren aan het VSD-aanbod.

Aanbod verlengde schooldag