Levensbeschouwelijke identiteit

We zijn een oecumenisch kindcentrum. Dat houdt in dat we uitgaan van de gelijkwaardigheid van verschillende godsdiensten en culturen. Respect voor elkaar en open durven kijken naar anderen, staan daarbij voorop. We dragen geen specifieke religieuze boodschap uit. We willen uw kind graag mee opvoeden als volwaardig deelnemer in een multireligieuze en brede samenleving. We besteden aandacht aan de 5 wereldgodsdiensten: Christendom, Islam, Boeddhisme, Jodendom en Hindoeïsme.